Cameratoezicht

1. INLEIDING
REMA TIP TOP Holding Benelux B.V. maakt gebruik van (zichtbaar) cameratoezicht op de locatie(s) van haar dochtervennootschappen REMA TIP TOP Nederland B.V., LBS Conveyor Belts B.V. en Transportbanden Service Nederland B.V (hierna: ‘REMA TIP TOP, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’).

Met het cameratoezicht worden een aantal persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

 

2. HET CAMERATOEZICHT EN DE DOELEINDE(N) DAARVAN
In het kader van het cameratoezicht kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer;
  • het opsporen en tegengaan van diefstal en beschadiging van privé-eigendommen van de medewerkers van REMA TIP TOP;
  • het opsporen en tegengaan van diefstal en beschadiging van bedrijfseigendommen van REMA TIP TOP.

 

3. DE GRONDSLAG
De grondslag is gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit:

  • het tegengaan en opsporen van inbreuken op vermogensrechten van de medewerkers en/of van REMA TIP TOP;
  • het tegengaan en opsporen van diefstal van privé-eigendommen van de medewerkers van REMA TIP TOP;
  • het tegengaan en opsporen van diefstal van bedrijfseigendommen van REMA TIP TOP;
  • het tegengaan en opsporen van (ander) onrechtmatig gedrag.


Het cameratoezicht is noodzakelijk omdat er meldingen van (vermoedens van) diefstal van (privé-) eigendommen hebben plaatsgevonden. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen.

De plekken waar de camera’s hangen hebben wij aangeduid met duidelijke stickers, zodat het kenbaar is waar gefilmd wordt.

Met de camera’s worden geen geluidsopnamen gemaakt. Daarnaast worden de opnamen alleen achteraf – dus na een (vermoeden van een) incident – ingezien. De noodzaak van het cameratoezicht wordt periodiek geëvalueerd.

 

4. BEWAARTERMIJN 
Beeldinformatie wordt maximaal zeven dagen bewaard, tenzij sprake is van een incident, verzoek, bezwaar of klacht. In die gevallen wordt de betreffende beeldinformatie bewaard zolang dat nodig is voor de afwikkeling daarvan. Direct daarna wordt de beeldinformatie alsnog verwijderd.

 

5. DELEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Indien noodzakelijk verstrekt REMA TIP TOP de video-opnamen binnen het concern en aan derden.

 

6. BEVEILIGING
Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik. De beeldinformatie wordt binnen REMA TIP TOP opgeslagen in een ruimte die beveiligd is tegen onbevoegde toegang. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. 

 

7. RECHTEN 
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen.

De Compliance Officer kan het verzoek of de eventuele klacht in behandeling nemen en is bereikbaar via e-mail: complianceofficer@rttbenelux.nl. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek een reactie afgeven. Dit kan langer duren door eventuele complexiteit van het verzoek, maar niet langer dan drie maanden. 

Het is mogelijk dat wij niet aan het verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld in verband met de rechten en vrijheden van derden. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt. Ook heeft u het recht om eventuele vragen in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

8. CONTACT
Als u meer wilt weten, vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: complianceofficer@rttbenelux.nl of REMA TIP TOP Holding Benelux B.V., t.a.v. Compliance Officer, Postbus 5312, 6802 EH Arnhem.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als wij onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.